Zarządzenie nr 168/2017

z dnia 17-11-2017 Rektora UŚ w sprawie programu „Mobilność kadry” dla pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Żaneta Lerche-Górecka

Wprowadził: ns, 17.11.2017