Zarządzenie nr 167/2017

z dnia 16-11-2017 Rektora UŚ w sprawie ustalenia Regulaminu jubileuszowej inicjatywy - 50 Inicjatyw Studenckich.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Żaneta Lerche-Górecka

Wprowadził: ns, 17.11.2017