Zarządzenie nr 166/2017

z dnia 16-11-2017 Rektora UŚ w sprawie zawierania z cudzoziemcami podejmującymi w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach studia na zasadach bez odpłatności i świadczeń stypendialnych umów dotyczących warunków odpłatności za usługi edukacyjne.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Agnieszka Krzan

Wprowadził: ns, 20.11.2017