Zarządzenie nr 165/2013

z dnia 16-12-2013 Rektora UŚ w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Śląskim procedur tworzenia nowych kierunków studiów oraz zmiany efektów kształcenia i programów kształcenia istniejących kierunków studiów.
Treść:

Załączniki:

Akty uchylające: Zarządzenie nr 105/2017

Dostarczył: Paweł Józefowski

Zmodyfikował: ns, 07.07.2017

Wprowadził: ns, 17.12.2013