Zarządzenie nr 163/2013

z dnia 13-12-2013 Rektora UŚ w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 21/2007 *

Dostarczył: Magdalena Brzeżańska

Wprowadził: ns, 16.12.2013