Zarządzenie nr 162/2015

z dnia 14-12-2015 Rektora UŚ w sprawie określenia polityki jakości kształcenia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Akty uchylające: Zarządzenie nr 145/2019

Dostarczył: Paweł Józefowski

Zmodyfikował: ns, 30.10.2019

Wprowadził: ns, 16.12.2015