Zarządzenie nr 162/2014

z dnia 22-10-2014 Rektora UŚ w sprawie zawierania umów dotyczących warunków odpłatności za usługi edukacyjne dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 144/2015 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 154/2017

Dostarczył: Agnieszka Krzan

Zmodyfikował: ns, 18.10.2017

Wprowadził: ns, 28.10.2014