Zarządzenie nr 162/2014

z dnia 22-10-2014 Rektora UŚ w sprawie zawierania umów dotyczących warunków odpłatności za usługi edukacyjne dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 144/2015 *

Dostarczył: Agnieszka Krzan

Zmodyfikował: ns, 07.10.2015

Wprowadził: ns, 28.10.2014