Zarządzenie nr 16/2015

z dnia 28-01-2015 Rektora UŚ w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 69/2015 *

Dostarczył: Magdalena Brzeżańska

Zmodyfikował: ns, 28.05.2015

Wprowadził: ns, 30.01.2015