Zarządzenie nr 16/2008

z dnia 18-03-2008 Rektora UŚ przeprowadzenia Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) w roku akademickim 2008/2009.

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: mb, 02.06.2009