Zarządzenie nr 161/2017

z dnia 07-11-2017 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania pracownikom Uniwersytetu Śląskiego dodatków uczelnianych z przychodów własnych.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 14/2007 * Zarządzenie nr 70/2008 * Zarządzenie nr 102/2012 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 103/2020

Dostarczył: Ewa Gęborys

Zmodyfikował: ns, 14.07.2020

Wprowadził: ns, 08.11.2017