Zarządzenie nr 161/2015

z dnia 10-12-2015 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Uniwersytetu Śląskiego”.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 48/2008 * Zarządzenie nr 139/2013 *

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 18/2017 *

Dostarczył: Paweł Józefowski

Zmodyfikował: ns, 21.02.2017

Wprowadził: dk, 21.12.2015