Zarządzenie nr 161/2012

z dnia 24-10-2012 Rektora UŚ w sprawie zawierania umów dotyczących warunków odpłatności za studia trzeciego stopnia.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Magdalena Brzeżańska

Wprowadził: ns, 26.10.2012