Zarządzenie nr 160/2014

z dnia 17-10-2014 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Śląskiego.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 80/2011 * Zarządzenie nr 9/2012 * Zarządzenie nr 100/2012 * Zarządzenie nr 127/2013 * Zarządzenie nr 162/2013 * Zarządzenie nr 138/2014 *

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 38/2015 * Zarządzenie nr 139/2015 * Zarządzenie nr 93/2016 * Zarządzenie nr 99/2016 * Zarządzenie nr 145/2017 * Zarządzenie nr 139/2018 *

Dostarczył: Magdalena Brzeżańska

Zmodyfikował: ns, 24.09.2018

Wprowadził: ns, 28.10.2014