Zarządzenie nr 160/2012

z dnia 23-10-2012 Rektora UŚ w sprawie zawierania umów dotyczących warunków odpłatności za studia podyplomowe i kursy dokształcające.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 173/2014 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 130/2019

Dostarczył: Magdalena Brzeżańska

Zmodyfikował: ns, 04.10.2019

Wprowadził: ns, 25.10.2012