Zarządzenie nr 159/2015

z dnia 07-12-2015 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 34/2012 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 64/2019

Tekst jednolity:

Dostarczył: Ewa Gęborys

Zmodyfikował: ns, 10.05.2019

Wprowadził: ns, 17.12.2015