Zarządzenie nr 158/2015

z dnia 03-12-2015 Rektora UŚ w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej.
Treść:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 21/2007 *

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 84/2016 *

Dostarczył: Ewa Gęborys

Zmodyfikował: ns, 01.09.2016

Wprowadził: ns, 16.12.2015