Zarządzenie nr 157/2021

z dnia 16-09-2021 Rektora UŚ w sprawie wprowadzenia Regulaminu 5. Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Mateusz Ponicki

Wprowadził: dk, 16.09.2021