Zarządzenie nr 157/2014

z dnia 14-10-2014 Rektora UŚ w sprawie prowadzenia rejestru decyzji o zwolnieniach z opłat za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Śląski w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Akty uchylające: Zarządzenie nr 30/2020

Dostarczył: Paweł Józefowski

Zmodyfikował: ns, 23.03.2020

Wprowadził: ns, 15.10.2014