Zarządzenie nr 156/2012

z dnia 16-10-2012 Rektora UŚ w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów na kierunkach zamawianych, realizowanych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego".
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Agnieszka Krzan

Wprowadził: ns, 17.10.2012