Zarządzenie nr 155/2021

z dnia 13-09-2021 Rektora UŚ w sprawie sposobu organizacji zajęć realizowanych na poziomie ogólnouczelnianym.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Magdalena Brzeżańska

Wprowadził: dk, 16.09.2021