Zarządzenie nr 155/2019

z dnia 20-11-2019 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pracowników kadry akademickiej, kadry kierowniczej oraz kadry administracyjnej w ramach Projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, nr umowy o dofinansowanie POWR.03.05.00-00Z117/17-00.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 37/2019 *

Dostarczył: Wioletta Miśkiewicz

Wprowadził: ns, 21.11.2019