Zarządzenie nr 154/2020

z dnia 18-09-2020 Rektora UŚ w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021.
Treść:

Dostarczył: Katarzyna Adamek-Leśniak

Wprowadził: mb, 18.09.2020