Zarządzenie nr 154/2017

z dnia 16-10-2017 Rektora UŚ w sprawie zawierania z cudzoziemcami podejmującymi w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach studia na zasadach odpłatności umów dotyczących warunków odpłatności za usługi edukacyjne.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 170/2017 *

Akty uchylone: *Zarządzenie nr 162/2014 * Zarządzenie nr 144/2015 *

Dostarczył: Agnieszka Krzan

Zmodyfikował: ns, 22.11.2017

Wprowadził: ns, 18.10.2017