Zarządzenie nr 153/2020

z dnia 16-09-2020 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 117/2019 *

Dostarczył: Magdalena Brzeżańska

Wprowadził: dk, 16.09.2020