Zarządzenie nr 15/2016

z dnia 09-03-2016 Rektora UŚ w sprawie ustalenia sposobu naliczania opłaty za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się oraz wprowadzenia wzoru umowy dotyczącej odpłatności za tą usługę.
Treść:

Załączniki:

Akty uchylające: Zarządzenie nr 5/2020

Dostarczył: Ewa Gęborys

Zmodyfikował: ns, 09.01.2020

Wprowadził: ns, 14.03.2016