Zarządzenie nr 15/2013

z dnia 06-02-2013 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie nr 8 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej.
Treść:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 21/2007 * Zarządzenie nr 8/2011 *

Dostarczył: Agnieszka Krzan

Zmodyfikował: ns, 14.06.2013

Wprowadził: ns, 11.02.2013