Zarządzenie nr 150/2014

z dnia 30-09-2014 Rektora UŚ zmieniające zarządzenia w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 na studiach niestacjonarnych trzeciego stopnia oraz w roku akademickim 2013/2014, 2014/2015 na studiach trzeciego stopnia.
Treść:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 52/2010 * Zarządzenie nr 71/2011 * Zarządzenie nr 125/2012 * Zarządzenie nr 106/2013 * Zarządzenie nr 128/2014 *

Dostarczył: Magdalena Brzeżańska

Wprowadził: ns, 10.10.2014