Zarządzenie nr 149/2021

z dnia 12-08-2021 Rektora UŚ w sprawie określenia trybu oraz kryteriów udzielania zgody na podejmowanie przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia u pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukową.
Treść:

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: dk, 12.08.2021