Zarządzenie nr 149/2017

z dnia 06-10-2017 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2017/2018.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 110/2017 *

Dostarczył: Wioletta Prasak

Wprowadził: ns, 09.10.2017