Zarządzenie nr 148/2019

z dnia 06-11-2019 Rektora UŚ w sprawie zasad rozliczania kosztów postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub doktora habilitowanego.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 27/2020 * Zarządzenie nr 68/2021 * Zarządzenie nr 123/2021 *
Tekst jednolity:

Dostarczył: Katarzyna Adamek-Leśniak

Zmodyfikował: dk, 05.07.2021

Wprowadził: ns, 06.11.2019