Zarządzenie nr 148/2014

z dnia 30-09-2014 Rektora UŚ w sprawie zawierania umów dotyczących warunków odpłatności za studia trzeciego stopnia.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Magdalena Brzeżańska

Zmodyfikował: ns, 06.10.2014

Wprowadził: ns, 01.10.2014