Zarządzenie nr 147/2018

z dnia 28-09-2018 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2018/2019.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 88/2018 * Zarządzenie nr 108/2018 *

Dostarczył: Katarzyna Adamek-Leśniak

Wprowadził: ns, 04.10.2018