Zarządzenie nr 147/2017

z dnia 04-10-2017 Rektora UŚ w sprawie rozkładu czasu pracy w 2018 roku dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
Treść:

Dostarczył: Wioletta Prasak

Wprowadził: ns, 04.10.2017