Zarządzenie nr 147/2015

z dnia 21-10-2015 Rektora UŚ w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia studenta oraz doktoranta o akceptacji Regulaminu ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz zasad ich komercjalizacji.
Treść:

Załączniki:

Akty uchylające: Zarządzenie nr 153/2021

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: ns, 30.10.2015