Zarządzenie nr 146/2018

z dnia 28-09-2018 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych, suplementu do dyplomu, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz świadectwa ukończenia kursu dokształcającego, a także określenia sposobu ich sporządzania.
Treść:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 34/2014 * Zarządzenie nr 114/2014 * Zarządzenie nr 27/2016  * Zarządzenie nr 171/2017 *

Dostarczył: Katarzyna Adamek-Leśniak

Wprowadził: ns, 04.10.2018