Zarządzenie nr 146/2014

z dnia 30-09-2014 Rektora UŚ w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 21/2007 *

Dostarczył: Agnieszka Krzan

Wprowadził: ns, 01.10.2014