Zarządzenie nr 146/2013

z dnia 31-10-2013 Rektora UŚ w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 21/2007 *

Dostarczył: Magdalena Brzeżańska

Wprowadził: ns, 04.11.2013