Zarządzenie nr 144/2015

z dnia 06-10-2015 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie zawierania umów dotyczących warunków odpłatności za usługi edukacyjne dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 162/2014 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 154/2017

Dostarczył: Ewa Gęborys

Zmodyfikował: ns, 18.10.2017

Wprowadził: ns, 07.10.2015