Zarządzenie nr 144/2013

z dnia 30-10-2013 Rektora UŚ w sprawie określenia szczegółowego trybu wnoszenia i rozpatrywania odwołania nauczyciela akademickiego od oceny komisji oceniającej..
Treść:

Dostarczył: Paweł Józefowski

Wprowadził: dk, 30.10.2013