Zarządzenie nr 143/2020

z dnia 02-09-2020 Rektora UŚ w sprawie zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 22/2021 *

Dostarczył: Katarzyna Adamek-Leśniak

Wprowadził: mb, 03.09.2020