Zarządzenie nr 143/2017

z dnia 28-09-2017 Rektora UŚ w sprawie ustalenia limitów środków finansowych na pokrycie wydatków z tytułu realizacji godzin ponadwymiarowych i zleconych na studiach stacjonarnych.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Agnieszka Krzan

Wprowadził: ns, 29.09.2017