Zarządzenie nr 143/2014

z dnia 26-09-2014 Rektora UŚ w sprawie zawierania umów dotyczących warunków odpłatności za studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Magdalena Brzeżańska

Zmodyfikował: ns, 06.10.2014

Wprowadził: ns, 29.09.2014