Zarządzenie nr 142/2020

z dnia 01-09-2020 Rektora UŚ zmieniające Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 126/2019 * Zarządzenie nr 80/2020 *

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: mb, 02.09.2020