Zarządzenie nr 142/2016

z dnia 22-12-2016 Rektora UŚ w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej..
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 21/2007 * Obwieszczenie * Zarządzenie nr 57/2007 * Zarządzenie nr 73/2007 * Zarządzenie nr 117/2014 *

Dostarczył: Agnieszka Krzan

Wprowadził: dk, 22.12.2016