Zarządzenie nr 142/2014

z dnia 25-09-2014 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizowania i prowadzenia kształcenia nauczycieli na studiach wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Treść:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 125/2014 *

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 24/2016 *

Dostarczył: Katarzyna Adamek

Zmodyfikował: ns, 13.04.2016

Wprowadził: ns, 24.09.2014