Zarządzenie nr 142/2013

z dnia 18-10-2013 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 126/2013 *

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 182/2014 * Zarządzenie nr 111/2015 * Zarządzenie nr 69/2016 * Zarządzenie nr 136/2016 * Zarządzenie nr 104/2017 *
Tekst jednolity:

Dostarczył: Paweł Józefowski

Zmodyfikował: ns, 06.07.2017

Wprowadził: ns, 18.10.2013