Zarządzenie nr 14/2020

z dnia 31-01-2020 Rektora UŚ w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: „Uniwersytet Humanistów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach” realizowanego na Wydziale Humanistycznym UŚ, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 108/2021 *

Dostarczył: Wioletta Miśkiewicz

Wprowadził: ns, 03.02.2020