Zarządzenie nr 14/2008

z dnia 07-03-2008 Rektora UŚ w sprawie zmian w strukturze podstawowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność naukowo - dydaktyczną w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2007/2008.
Treść:

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: mb, 02.06.2009