Zarządzenie nr 14/2007

z dnia 19-03-2007 Rektora UŚ w sprawie zasad przyznawania pracownikom Uniwersytetu Śląskiego dodatków uczelnianych z przychodów własnych.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 70/2008 * Zarządzenie nr 102/2012 * Zarządzenie nr 161/2017 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 103/2020

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Zmodyfikował: ns, 14.07.2020

Wprowadził: mb, 05.06.2009