Zarządzenie nr 14/2000

z dnia 29-02-2000 Rektora UŚ w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 56/2002 *

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: dk, 19.10.2009